VNG FESTIVAL
INVOERING OMGEVINGSWET:
HOE DAN?!

15 november 2017
10.00 - 17.00 uur
Kromhouthal Amsterdam

Aanmelden
VNG

Uitnodiging

Ben jij bezig met invoering van de Omgevingswet en vraag je je regelmatig af: “maar hóe dan?!” Reserveer dan 15 november 2017 in jouw agenda. Op deze dag vindt het VNG Festival Invoering Omgevingswet: Hoe dan?! plaats en gaan we jouw hoe-vragen beantwoorden.

Sinds 6 oktober kennen we de nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet: 1 januari 2021. Desondanks blijven je opgaven en ambities voor de invoering gelijk. Specialisten én ervaringsdeskundigen staan daarom klaar om met jou en je collega’s uit andere gemeenten aan de slag te gaan met prangende hoe-vragen. Je gaat op deze dag interessante en relevante kennis en ervaring opdoen die je de volgende dag in je eigen praktijk kunt toepassen.

Een gelaagd, individueel festivalprogramma
Door de festivalopzet volg je jouw eigen prioriteiten en bepaal je zelf aan welke sessies je meedoet. Zodoende heb je aan het einde van de dag een antwoord als iemand vraagt: “ja, leuk die Omgevingswet en dat we alles anders gaan doen… maar hoe dan?!” Om daar te komen, kies je jouw eigen programma uit de volgende onderdelen:

1. Hoe staat het ermee? 
Natuurlijk praten we je even bij over de stand van zaken van het wetgevingsproces en de invoering van de Omgevingswet, waarvan vorige week de inwerkingtreding bekend werd: 21 januari 2021. Dit wordt wel het kleinste deel van het programma.

2. Hoe ziet het er straks uit? 
Hoe jouw gemeente er in de toekomst uit gaat zien dankzij de Omgevingswet, is een belangrijke inspiratiebron voor iedereen die met de wet bezig is.

3. Hoe krijg ik dat dan voor elkaar?
Het belangrijkste en grootste deel van het programma gaat over doen. Ter plekke aan de slag met de juridische kerninstrumenten, de digitalisering zoals bijvoorbeeld de voorbereiding op het DSO en de andere manier van werken die bij de Omgevingswet past. In verschillende actieve sessies gaan we samen op zoek naar antwoorden op vragen als:

  • Hoe hou je de energie in het invoeringstraject vast, ondanks uitstel van de inwerkingtreding?
  • Hoe kom je tot een samenhangende, gedragen Omgevingsvisie?
  • Hoe ga je om met andere partijen binnen en buiten jouw organisatie, hoe weeg je soms tegenstrijdige belangen af?
  • Hoe betrek je de raad, in aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen?
  • Hoe geef je meer ruimte voor initiatief, zonder jouw verantwoordelijkheid als overheid te verliezen?
  • Hoe neem je de hele organisatie mee in de andere manier van werken met de Omgevingswet?
  • Hoe zet je effectieve stappen rondom de invoering van DSO?

Meld je aan en verzeker jezelf alvast van een plaats. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

We ontmoeten je graag!

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Aanmelden

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

09.00 uur

10.00 uur

11.00 uur

12.00 uur

13.00 uur

14.00 uur

15.00 uur

16.00 uur

 

Ontvangst

 

 

Lunch

 

 

Netwerk

Borrel

 

Sessies

Welkom

Sessies

Sessies

Sessies

Sessies

Sessies

 

 

 

 

Excursies

Excursies

 

 

 


Het programma is momenteel nog in ontwikkeling. Hieronder vindt u een overzicht van alle workshops tot nu toe. Deze lijst wordt de komende tijd steeds verder aangevuld, dus houd onze website in de gaten!

Digitale Stad Rotterdam is een communicatie- en dataplatform, gekoppeld aan een 3D-model van de stad. Iedere Rotterdammer kan hier op termijn gebruik van maken, bijvoorbeeld voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning. Maar Digitale Stad Rotterdam is meer: een nieuwe manier van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers, waarin kennisontwikkeling, innoveren en ontdekken centraal staan. Welke toepassingsmogelijkheden zijn er voor een 3D-model in jouw gemeente en wat heb je nodig om hiermee zelf aan de slag te gaan?

Sprekers:
Roland van der Heijden
Brenda van Breemen, Gemeente Rotterdam

Op basis van een korte uitleg over het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) gaan de deelnemers samen een checklist maken voor de invoering ervan. Door eerst goed te doorgronden wat het DSO betekent, is het redelijk eenvoudig om zelf te bedenken wat gedaan en geregeld moet worden om het DSO goed ingevoerd te krijgen. De deelnemers aan deze workshop gaan naar huis met een checklist invoering DSO, maar vooral met de opluchting van snappen waar het om gaat.

Spreker:
André van Nijkerken, VNG

Hoe ga je om met de mensen om je heen? Hoe doe jij je werk in 2030? Hoe woon je en welke voorzieningen vind je belangrijk? De gemeente Hardenberg wil samen met inwoners keuzes maken en gaat over deze en andere vragen in gesprek met inwoners. Dat gebeurt met behulp van het vernieuwende en interactieve concept Bouw je eigen buurt. Ontdek hoe de grote betrokkenheid van raadsleden is ontstaan, kruip in de huid van een inwoner en bouw zelf aan je buurt.

Sprekers:
Jan Nabers
Enkele raadsleden, gemeente Hardenberg

Wie op reis gaat, kijkt kritisch naar zijn spullen. Wat mag mee en wat is niet echt nodig? Wie toewerkt naar de Omgevingswet zou hetzelfde moeten doen. Er zijn regels die in praktijk weinig effectief zijn en die we beter thuis kunnen laten. In deze workshop maken we een start met daarover na te denken: we gaan op reis en niet alles past in de rugzak. De deelnemers gaan met elkaar nadenken over een concreet lijstje bepalingen, dat ze in hun gemeentehuis ter discussie kunnen stellen.

Sprekers:
Gert Moolenschot en/of Maaike Clijsen, gemeente Waalwijk

Wat is beter, subsidie of marktwerking? Ervaar het in een experimentele veiling waar de deelnemers zelf aanbieder of koper zijn van slooprechten voor vrijkomende agrarische bebouwing. De markt aan zet voor een betere leefomgeving? Of toch liever de vertrouwde subsidiepot?

Sprekers:
John van den Hof
Carlie Geerdink, Saxion

Tweeëntwintig Friese gemeenten, provincie en waterschap werken in De Friese Aanpak intensief samen aan de voorbereiding van omgevingsvisies. Hoe pak je dat aan? Wat is de meerwaarde? Waar ligt het initiatief? Hoe organiseer je participatie? Jeroen Stegeman is projectleider van De Friese Aanpak. Deelnemers verkennen aan de hand van een case de kansen voor deze vernieuwende aanpak en ontdekken kansen en mogelijkheden voor hun eigen regio.

Spreker:
Jeroen Stegeman, Gemeente Heerenveen

Ga mee wandelen in de omgeving van de Kromhouthal. De deelnemers ontdekken wat het oplevert als je tijdens een wandeling onvoorbereid in gesprek gaat met de mensen die je tegenkomt. De verhalen van de straat zijn vaak bijzonder en informatief en laten zien hoe de mensen verbonden zijn en wie de initiatiefnemers van de buurt zijn. Omgevingswandelingen bieden, kortom, aanknopingspunten om te praten over de kansen en mogelijkheden van de Omgevingswet. Bovendien zijn de ontmoetingen met onbekenden vaak ook een verrijking en inspirerend voor de wandelaar zelf.

Spreker:
Floor Ziegler, Stadmaker

Wat kan een sportieve aanpak betekenen bij de inrichting van de leefomgeving? Nu zien we vooral mensen in de kracht van hun leven hardlopen en wielrennen in de openbare ruimte. We zouden ook graag meer kinderen en ouderen actief zien op straat. In deze sessie gaan de deelnemers door de bril van kinderen en ouderen naar de leefomgeving kijken. Hoe richten we deze beweegvriendelijk in? Is participatie échte participatie? Wat is winnen bij de inrichting van de leefomgeving? We formuleren acties die je morgen kunt toepassen om deze vaak vergeten groepen in beweging te krijgen.

Het maken van een integrale omgevingsvisie gaat niet vanzelf. Vooral niet als sectorale belangen botsen. In deze workshop verkennen de deelnemers aan de hand van een casus de moeilijkheden maar zeker ook de mogelijkheden om met de inbreng van sectorale belangen tot een integrale omgevingsvisie te komen. Zijn sectorale belangen wel per se onverenigbaar? Zijn er handige manieren om tot een ruimere afweging te kunnen komen? Doel van de workshop is niet het geven van een pasklaar antwoord, maar het verbreden van de blik.

Sprekers:
Mariette Vogel
Laura van Rossem
Diana van Leeuwen, VNG

Minister Schulz maakte in juli 2017 bekend de invoering van de wet uit te stellen wegens de benodigde complexe juridische aanpassingen. Wat betekent dit voor gemeenten? Is het aanleiding om pas op de plaats te maken bij de voorbereidingen? In deze denksessie inventariseren de deelnemers wat voor gemeenten de belangrijkste argumenten voor en tegen zijn bij het voorstel de planning van de lokale implementatie van de Omgevingswet - ondanks het landelijke uitstel - ongemoeid te laten. En maken ze kennis met argumentatieleer, vooral door te doen!

Denkbegeleiders:
Dries Bartelink
Majelle Verbraak, De Argumentenfabriek

Waarom vinden mensen argumenten wel of niet belangrijk in discussies over de leefomgeving? Vaak liggen daar waarden, diepgewortelde overtuigingen, aan ten grondslag.

Of het nu gaat om het denken over een omgevingsvisie, concrete besluitvorming over de leefomgeving of de inrichting van participatietrajecten: het helpt elkaars waarden te kennen. Elkaar overtuigen van elkaars waarden is niet mogelijk. Elkaars waarden begrijpen wel. Maar hoe krijg je die waarden in beeld? Daar gaan de deelnemers in deze denksessie mee aan de slag aan de hand van een casus.

Alle regels gebruiksvriendelijk toegankelijk in het omgevingsportaal voor burgers, bedrijven en dienstverleners. Het vraagt nogal wat afstemming om tot kwalitatief goede wet- en regelgeving te komen én tot goede informatievoorziening in het omgevingsloket. We praten juristen, ICT-ers en domeinspecialisten bij over de laatste stand van zaken van regelbeheer in het DSO. Daarna gaan de deelnemers in debat over de kern van de zaak: hoe werk je samen aan goede digitale dienstverlening?

Sprekers:
Ruud Boot
André Hendriks, Verdonck, Klooster & Associates

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet krijgen gemeenten meer ruimte om samen met stakeholders de omgeving in te richten. De deelnemers oefenen aan de hand van een serious game op de smartphone: keuzes maken in verschillende Amsterdamse cases, in verschillende rollen. De consequenties zijn direct zichtbaar en leiden tot nieuwe inzichten in kansen en dilemma’s.

Geavanceerde digitale dienstverlening is een belangrijk onderdeel van de vereenvoudiging van het stelsel. Bestuursorganen leveren de inhoud van deze digitale dienstverlening. Maar hoe? En wat? Deelnemers gaan ervaren hoe ze het stelsel zelf kunnen bouwen aan de hand van een debat, waarin ze grotendeels zelf hun eigen vragen beantwoorden. Hoe u het digitale stelsel zelf kunt bouwen? Ach, eigenlijk moet u het gewoon meemaken om het te begrijpen.

Spreker:
Wim Drost, Gemeente Den Haag

Zit de gemeenteraad en het college nog niet op één lijn als het gaat over de invoering van de Omgevingswet? Heb je nog onvoldoende bestuurlijk draagvlak op jouw programma? De deelnemers doen mee aan een interactieve sessie, waarin grappige anekdotes van een oud-wethouder en een huidige wethouder over de haat-liefdeverhouding met de raad centraal staat.

Sprekers:
Sarah Ros, VNG
Jop Fackeldey, Gemeente Lelystad
Ewout Cassee, oud-wethouder Haarlem

Niet 388 keer hetzelfde doen. Dat is het uitgangspunt van het project Collectiviteit & Sourcing Gemeenten Omgevingswet van VNG en KING, waarbij beleidsarme zaken zoveel mogelijk gezamenlijk worden geregeld. In dit werkatelier dagen we de deelnemers uit om onderbouwde keuzes te maken: welke collectiviteiten gaan we realiseren en hoe dan we dat? Welke criteria gelden er, welke bestuurlijke uitdagingen zijn er en hoe vergroten we de slagingskans? Een lijstje met daarop wat we wel en wat we niet gaan doen, mogen de deelnemers vandaag nog niet verwachten, wel meer inzicht in en invloed op de totstandkoming van de meest kansrijke collectiviteiten.

Spreker:
Frank van Nijkerken, KING
Miguel Hassink, KING

Wat betekent de invoering van de nieuwe Omgevingswet voor het werken in het fysieke domein? Aan de hand van concrete cases en speelse opdrachten onderzoeken vier teams de implicaties van deze wet zodat deze 'levend' wordt in kennis, maar vooral ook in gedrag en houding. Met een accent op verbinden, ondernemen en inspireren richt het spel zich op de wijzen waarop partijen meer in gezamenlijkheid werken aan het ontwikkelen van initiatieven.

Spreker:
Marco Tankink, Salsaparilla

De Omgevingswet staat vol jargon. Als ambtenaar sta je daarmee voor een uitdaging: hoe vertel je dit aan je burgers? En wat als die burgers jongeren zijn? In de woordspeeltuin gaan de deelnemers samen met een woordkunstenaar ingewikkelde beleidstaal vertalen naar klare taal die voor iedereen begrijpelijk is. We spitsen ons toe op de groep die vaak lastig te bereiken is, namelijk jongeren. Kom langs bij de Jonge Honden en leer hoe je in gesprek gaat met de ‘generatie van de toekomst’. Verrijk uzelf met het jargon van de straat.

Sprekers:
Merit Snoeijer
Sven van de Brug
Jasmijn Koelega
Lisa Rot, Jonge Honden

De Omgevingswet vraagt om nieuwe manier van werken. Het is 2030 en de Omgevingswet is al ruim 10 jaar oud. Wat is er veranderd? Bij Jonge Honden is iedereen de baas en werken we met verschillende disciplines in verschillende sectoren. Kom naar deze workshop en laat je inspireren door de werkwijze van Jonge Honden en hun verfrissende kijk op organisaties en structuren.

Voor een succesvolle implementatie van de Omgevingswet is een energieke betrokkenheid nodig. Het implementatieteam ziet de meerwaarde en de kansen van de wet wel, maar hoe dit voor elkaar te krijgen bij de rest van de organisatie? Aan de hand van het bekende Zwitserse Zakmes gaan de deelnemers aan de slag met concrete ideeën en handvatten en ontdekken door te doen en te ervaren nieuwe mogelijkheden en kansen binnen uw organisatie. Na afloop van de workshop is er ruimte voor verdiepende discussie en maatwerk.

Sprekers:
André Oostdijk, Berenschot,
Jan Oosterkamp, BügelHajema
Walter Klerks, Pentascope

Iedereen toegang tot dezelfde informatie en een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Door efficiënte inzet van de geo-informatie verwezenlijken gemeenten deze doelen van de Omgevingswet sneller. In een moeite door gaat de bedrijfsvoering en de dienstverlening erop vooruit. In deze sessie krijgen de deelnemers voorbeelden te zien. Daarna volgt een brainstorm om tot een of meerdere voorstellen te komen die de komende jaren kunnen leiden tot een nóg efficiëntere bijdrage aan de doelen van de Omgevingswet.

Spreker:
Ben Roetgerink

In de Omgevingswet staat de initiatiefnemer centraal. En dat betekent nogal wat voor onze dienstverlening. Die moet passen bij de behoeftes en de verwachtingen van onze klanten. Samen met een groot aantal gemeenten en provincies zijn de afgelopen twee jaar ‘klantreizen’ en ‘serviceformules’ ontwikkeld. Hoe kunnen die nog beter? De deelnemers kruipen met ons in de huid van de klant en doen de servicecheck.

Sprekers:
Hanneke Kunst
Mieke Bergkamp

Vergunningaanvragen worden straks zoveel mogelijk digitaal afgehandeld en het omgevingsplan van gemeenten wordt daarna digitaal gepubliceerd. Gemeenten sluiten daarom aan op het landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In deze workshop krijgen de deelnemers informatie welke stappen hun gemeente nu al kan zetten om de informatievoorziening op orde te krijgen. Waar kun je nu alvast mee starten? Met een snelle poll brengen we in kaart hoe ver de deelnemers al zijn op het gebied van digitalisering. Daarna gaan we in de vorm van speeddates tussen verschillende deelnemers en met het expertteam aan de slag met de checklist informatievoorziening Omgevingswet en maak je voor jouw gemeente of Omgevingsdienst de start met het stappenplan om de informatievoorziening en de organisatie voor te bereiden op de Omgevingswet.

Sprekers:
Bas Hoondert, KING
KING Expertteam Informatievoorziening Omgevingswet
Nils Couwenbergh
Erwin Oord
Theo Peters

Op een plein gaan mensen het gesprek met elkaar aan. Bijvoorbeeld over ruimtelijke vraagstukken. Het plein daagt alle partijen uit om gelikwaardig en constructief samen te werken, maar ook om te zeggen wat er gezegd moet worden. Pleinen geven energie en creëren eigenaarschap. In de inspiratieworkshop maken de deelnemers actief kennis met pleinen als bijzondere vorm voor de samenwerking rond ruimtelijke vraagstukken tussen gemeente, burgers en partijen. Deelnemers ervaren aan de hand van een aantal korte, inspirerende oefeningen de impact van enkele werkvormen en er is ruimte om je vragen of ervaring rond de omgevingswet met elkaar uit te wisselen.

Spreker:
Nelleke Metselaar

Veranderingen brengen altijd weerstand met zich mee. Daar kun je maar beter van genieten. Deelnemers leren tijdens deze interactieve inleiding van weerstandsexpert Guido Rijnja hun eigen voorkeursstijlen herkennen en die kennis benutten in het contact met interne en externe sleutelfiguren. We bespreken strategieën om bij het contact onderliggende waarden aan te spreken en in te spelen op veelvoorkomende interactiepatronen.

Spreker:
Guido Rijnja

Visies en plannen moeten integraal én in samenwerking met de omgeving tot stand komen. Hoe geef je participatie vorm bij het maken van een omgevingsvisie of bij een omgevingsplan? Hoe zorg je dat je een brede groep burgers bereikt en betrekt en niet altijd dezelfde mensen spreekt? De deelnemers krijgen tips en praktische handvatten voor de inrichting van een participatietraject op basis van belevingswerelden. Ook leren de deelnemers belevingswerelden van burgers te duiden en vervolgens te bepalen wat de beste participatieaanpak is.

Sprekers:
Marinka van Vliet
Michel Buhrs, Bureau Buhrs

 

Terwijl de Omgevingswet gemeente veel beleidsvrijheid biedt, lijkt het voor de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) noodzakelijk om standaarden te ontwikkelen. Op welk niveau kan er gestandaardiseerd worden zonder dat het ten koste gaat van de beleidsvrijheid? Op welk vlak is er flexibiliteit nodig? Hoe vinden we de juiste balans? Hoe uniek is uw gemeente eigenlijk? Deelnemers brainstormen op basis van ervaringen uit het heden en verleden en ambities voor de toekomst en formuleren samen een advies voor de verdere ontwikkeling van het DSO.

Spreker:
Daan Corver

 

Hoe komen we tot een stapsgewijze integrale aanpak en bestuurbaar veranderprogramma waarin ook alle organisatorische aspecten zoals processen, gegevens, management informatie, ICT-systemen, houding en gedrag en financiële huishouding zijn ondergebracht? Aan de hand van de Zwolse programmatisch aanpak sparren de deelnemers over het integraal neerzetten en bestuurbaar maken van de programma’s in hun eigen gemeente.

Spreker:
Jacco Albers

Werken met de Omgevingswet is maatwerk en voor elke organisatie anders. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet maakte daarom de Gespreksstarter Veranderprofielen. Dit document geeft handvatten voor een gesprek over de verandering in houding en gedrag die de Omgevingswet vraagt. In deze workshop krijgt elke deelnemer een persona die gebaseerd is op een van de veranderprofielen. Aan het eind hebben de deelnemers een concreter beeld van hoe zij de veranderprofielen in hun eigen situatie in kunnen zetten.

Sprekers:
Geertje Kelekçi, ADSO
Natasja Schouten, senior adviseur bij Senze als gespreksleider
Guus Leeuw, adviseur bij Senze als vergunningaanvrager

Participatie, integraliteit en samenhang, planvormingsproces, gerichtheid, digitalisering, cultuurverandering. De eerste ronde pilots omgevingsvisie, uitgevoerd door een samenwerking van een twintigtal bureaus (BNSP), heeft op een zestal thema’s lessen opgeleverd. In deze sessie komen die lessen aan bod aan de hand van praktijkvoorbeelden en kiezen we vier thema’s om in vier hoeken over verder te discussiëren. Deelnemers die op zoek zijn naar uitdagingen, antwoorden en verdieping rond het maken van een omgevingsvisie zijn hier aan het goede adres.

Spreker:
Geiske Bouma, TNO en BNSP-bureaus

Welkom in de veelkleurige, realistisch nagebouwde war-room van de Omgevingswet van Katwijk. De invoering vraagt om een programmatische aanpak van samen ontwikkelen, beproeven, zo nodig bijstellen en vervolgens invoeren. We kunnen veel leren van de aanpak van ICT-bedrijven, bekend als AGILE en SCRUM. Hoe bewaak je in deze flexibele aanpak de samenhang en voortgang? Een productowner en een scrummaster van Katwijk leggen de grondbeginselen uit, gunnen een kijkje in de Katwijkse keuken en dagen uit om zelf een vraagstuk lenig aan te pakken.

Begeleiders:
Wouter de Boer, programmamanager Katwijk
Jan den Hollander, organisatieadviseur

Het autobedrijf nodigt gemeenteambtenaren uit in zijn garage. De garagehouder heeft geweldige plannen: op de eerste etage van zijn showroom moet een kookstudio verrijzen. Maar dan moet het bestemmingsplan gewijzigd worden; hoe pakt de ondernemer dat aan? Hoe lang duurt dat aanpassen? En dan moet hij aankloppen bij die ambtenaren op het gemeentehuis… De gedachte alleen al bezorgt hem nachtmerries. Om antwoord op zijn vragen te krijgen, gaat de ondernemer het gesprek met de ambtenaren aan. Hoe realiseert hij die kookstudio op de eerste etage, terwijl zijn autobedrijf op de begane grond gewoon doorgaat? Hoe krijgt hij de bestemming van zijn bedrijfspand zo snel mogelijk en zonder gedoe gewijzigd? En hoe maakt hij de ambtenaren enthousiast voor zijn plannen?

Sprekers:
Jan Bessembinders, specialist Milieu & Veiligheid (BOVAG)

Locatie

Het VNG FESTIVAL INVOERING OMGEVINGSWET: HOE DAN?! vindt plaats op woensdag 15 november 2017 in de Kromhouthal in Amsterdam. De Kromhouthal is gelegen op het bedrijventerrein De Overkant in Amsterdam Noord en is met de auto en het openbaar vervoer makkelijk te bereiken.

Routebeschrijving naar de Kromhouthal.

Inschrijven

Festival tickets

Meld je aan en verzeker jezelf al vast van een plaats. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Kosten

Deelname aan het VNG FESTIVAL INVOERING OMGEVINGSWET: HOE DAN?! is gratis, maar niet vrijblijvend. Je kan tot en met 7 november kosteloos annuleren, daarna brengt de organisatie € 95,- (excl. BTW) in rekening. 

Voor wie?

Het programma richt zich op programmamanagers die verantwoordelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet en hun kernteams met beleidsadviseurs, juristen, communicatie- en HR-adviseurs, verandermanagers, informatiemanagers, dienstverleners, procesontwerpers en financials. Ook programmamanagers die bij een waterschap, provincie of rijks-partij verantwoordelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet zijn welkom.

Aanmelden

Informatie

Voor wie?

Het programma richt zich op programmamanagers die verantwoordelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet en hun kernteams met beleidsadviseurs, juristen, communicatie- en HR-adviseurs, verandermanagers, informatiemanagers, dienstverleners, procesontwerpers en financials. Ook programmamanagers die bij een waterschap, provincie of rijks-partij verantwoordelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet zijn welkom.

Door wie?

Het VNG FESTIVAL INVOERING OMGEVINGSWET: HOE DAN?! wordt op initiatief van de VNG georganiseerd. De logistieke organisatie ligt in handen van VNG Congressen.

Twitter

Een bericht twitteren over de VNG FESTIVAL INVOERING OMGEVINGSWET: HOE DAN?! Gebruik de hashtag #invoeringOW.

Bescherming persoonsgegevens

Registratie in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens op 24 juli 2002, meldingsnummer m-1026707.

Contact

Wil je meer informatie over het VNG FESTIVAL INVOERING OMGEVINGSWET: HOE DAN?!
Of heb je een vraag? Neem dan contact op met VNG Congressen.

e. vngcongressen@vng.nl
t. 070 - 373 84 58