VNG FESTIVAL
INVOERING OMGEVINGSWET:
HOE DAN?!

15 november 2017
10.00 - 17.00 uur
Kromhouthal Amsterdam

Aanmelden
VNG

Uitnodiging

Ben jij bezig met invoering van de Omgevingswet en vraag je je regelmatig af: “maar hóe dan?!” Reserveer dan 15 november 2017 in jouw agenda. Op deze dag vindt het VNG Festival Invoering Omgevingswet: Hoe dan?! plaats en gaan we jouw hoe-vragen beantwoorden.

Sinds 6 oktober kennen we de nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet: 1 januari 2021. Desondanks blijven je opgaven en ambities voor de invoering gelijk. Specialisten én ervaringsdeskundigen staan daarom klaar om met jou en je collega’s uit andere gemeenten aan de slag te gaan met prangende hoe-vragen. Je gaat op deze dag interessante en relevante kennis en ervaring opdoen die je de volgende dag in je eigen praktijk kunt toepassen.

Een gelaagd, individueel festivalprogramma
Door de festivalopzet volg je jouw eigen prioriteiten en bepaal je zelf aan welke sessies je meedoet. Zodoende heb je aan het einde van de dag een antwoord als iemand vraagt: “ja, leuk die Omgevingswet en dat we alles anders gaan doen… maar hoe dan?!” Om daar te komen, kies je jouw eigen programma uit de volgende onderdelen:

1. Hoe staat het ermee? 
Natuurlijk praten we je even bij over de stand van zaken van het wetgevingsproces en de invoering van de Omgevingswet, waarvan vorige week de inwerkingtreding bekend werd: 21 januari 2021. Dit wordt wel het kleinste deel van het programma.

2. Hoe ziet het er straks uit? 
Hoe jouw gemeente er in de toekomst uit gaat zien dankzij de Omgevingswet, is een belangrijke inspiratiebron voor iedereen die met de wet bezig is.

3. Hoe krijg ik dat dan voor elkaar?
Het belangrijkste en grootste deel van het programma gaat over doen. Ter plekke aan de slag met de juridische kerninstrumenten, de digitalisering zoals bijvoorbeeld de voorbereiding op het DSO en de andere manier van werken die bij de Omgevingswet past. In verschillende actieve sessies gaan we samen op zoek naar antwoorden op vragen als:

  • Hoe hou je de energie in het invoeringstraject vast, ondanks uitstel van de inwerkingtreding?
  • Hoe kom je tot een samenhangende, gedragen Omgevingsvisie?
  • Hoe ga je om met andere partijen binnen en buiten jouw organisatie, hoe weeg je soms tegenstrijdige belangen af?
  • Hoe betrek je de raad, in aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen?
  • Hoe geef je meer ruimte voor initiatief, zonder jouw verantwoordelijkheid als overheid te verliezen?
  • Hoe neem je de hele organisatie mee in de andere manier van werken met de Omgevingswet?
  • Hoe zet je effectieve stappen rondom de invoering van DSO?

Meld je aan en verzeker jezelf alvast van een plaats. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

We ontmoeten je graag!

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Aanmelden

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

09.00 uur

10.00 uur

11.00 uur

12.00 uur

13.00 uur

14.00 uur

15.00 uur

16.00 uur

 

Ontvangst

 

 

Lunch

 

 

Netwerk

Borrel

 

Sessies

Welkom

Sessies

Sessies

Sessies

Sessies

Sessies

 

 

 

 

Excursies

Excursies

 

 

 


Het programma is momenteel nog in ontwikkeling. Hieronder vindt u een overzicht van alle workshops tot nu toe. Deze lijst wordt de komende tijd steeds verder aangevuld, dus houd onze website in de gaten!

Digitale Stad Rotterdam is een communicatie- en dataplatform, gekoppeld aan een 3D-model van de stad. Iedere Rotterdammer kan hier op termijn gebruik van maken, bijvoorbeeld voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning. Maar Digitale Stad Rotterdam is meer: een nieuwe manier van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers, waarin kennisontwikkeling, innoveren en ontdekken centraal staan. Welke toepassingsmogelijkheden zijn er voor een 3D-model in jouw gemeente en wat heb je nodig om hiermee zelf aan de slag te gaan?

Op basis van een korte uitleg over het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) gaan de deelnemers samen een checklist maken voor de invoering ervan. Door eerst goed te doorgronden wat het DSO betekent, is het redelijk eenvoudig om zelf te bedenken wat gedaan en geregeld moet worden om het DSO goed ingevoerd te krijgen. De deelnemers aan deze workshop gaan naar huis met een checklist invoering DSO, maar vooral met de opluchting van snappen waar het om gaat.

Hoe ga je om met de mensen om je heen? Hoe doe jij je werk in 2030? Hoe woon je en welke voorzieningen vind je belangrijk? De gemeente Hardenberg wil samen met inwoners keuzes maken en gaat over deze en andere vragen in gesprek met inwoners. Dat gebeurt met behulp van het vernieuwende en interactieve concept Bouw je eigen buurt. Ontdek hoe de grote betrokkenheid van raadsleden is ontstaan, kruip in de huid van een inwoner en bouw zelf aan je buurt.

Wie op reis gaat, kijkt kritisch naar zijn spullen. Wat mag mee en wat is niet echt nodig? Wie toewerkt naar de Omgevingswet zou hetzelfde moeten doen. Er zijn regels die in praktijk weinig effectief zijn en die we beter thuis kunnen laten. In deze workshop maken we een start met daarover na te denken: we gaan op reis en niet alles past in de rugzak. De deelnemers gaan met elkaar nadenken over een concreet lijstje bepalingen, dat ze in hun gemeentehuis ter discussie kunnen stellen.

Wat is beter, subsidie of marktwerking? Ervaar het in een experimentele veiling waar de deelnemers zelf aanbieder of koper zijn van slooprechten voor vrijkomende agrarische bebouwing. De markt aan zet voor een betere leefomgeving? Of toch liever de vertrouwde subsidiepot?

Tweeëntwintig Friese gemeenten, provincie en waterschap werken in De Friese Aanpak intensief samen aan de voorbereiding van omgevingsvisies. Hoe pak je dat aan? Wat is de meerwaarde? Waar ligt het initiatief? Hoe organiseer je participatie? Jeroen Stegeman is projectleider van De Friese Aanpak. Deelnemers verkennen aan de hand van een case de kansen voor deze vernieuwende aanpak en ontdekken kansen en mogelijkheden voor hun eigen regio.

Ga mee wandelen in de omgeving van de Kromhouthal. De deelnemers ontdekken wat het oplevert als je tijdens een wandeling onvoorbereid in gesprek gaat met de mensen die je tegenkomt. De verhalen van de straat zijn vaak bijzonder en informatief en laten zien hoe de mensen verbonden zijn en wie de initiatiefnemers van de buurt zijn. Omgevingswandelingen bieden, kortom, aanknopingspunten om te praten over de kansen en mogelijkheden van de Omgevingswet. Bovendien zijn de ontmoetingen met onbekenden vaak ook een verrijking en inspirerend voor de wandelaar zelf.

Wat kan een sportieve aanpak betekenen bij de inrichting van de leefomgeving? Nu zien we vooral mensen in de kracht van hun leven hardlopen en wielrennen in de openbare ruimte. We zouden ook graag meer kinderen en ouderen actief zien op straat. In deze sessie gaan de deelnemers door de bril van kinderen en ouderen naar de leefomgeving kijken. Hoe richten we deze beweegvriendelijk in? Is participatie échte participatie? Wat is winnen bij de inrichting van de leefomgeving? We formuleren acties die je morgen kunt toepassen om deze vaak vergeten groepen in beweging te krijgen.

Het maken van een integrale omgevingsvisie gaat niet vanzelf. Vooral niet als sectorale belangen botsen. In deze workshop verkennen de deelnemers aan de hand van een casus de moeilijkheden maar zeker ook de mogelijkheden om met de inbreng van sectorale belangen tot een integrale omgevingsvisie te komen. Zijn sectorale belangen wel per se onverenigbaar? Zijn er handige manieren om tot een ruimere afweging te kunnen komen? Doel van de workshop is niet het geven van een pasklaar antwoord, maar het verbreden van de blik.

Minister Schulz maakte in juli 2017 bekend de invoering van de wet uit te stellen wegens de benodigde complexe juridische aanpassingen. Wat betekent dit voor gemeenten? Is het aanleiding om pas op de plaats te maken bij de voorbereidingen? In deze denksessie inventariseren de deelnemers wat voor gemeenten de belangrijkste argumenten voor en tegen zijn bij het voorstel de planning van de lokale implementatie van de Omgevingswet - ondanks het landelijke uitstel - ongemoeid te laten. En maken ze kennis met argumentatieleer, vooral door te doen!

Waarom vinden mensen argumenten wel of niet belangrijk in discussies over de leefomgeving? Vaak liggen daar waarden, diepgewortelde overtuigingen, aan ten grondslag.

Of het nu gaat om het denken over een omgevingsvisie, concrete besluitvorming over de leefomgeving of de inrichting van participatietrajecten: het helpt elkaars waarden te kennen. Elkaar overtuigen van elkaars waarden is niet mogelijk. Elkaars waarden begrijpen wel. Maar hoe krijg je die waarden in beeld? Daar gaan de deelnemers in deze denksessie mee aan de slag aan de hand van een casus.

Alle regels gebruiksvriendelijk toegankelijk in het omgevingsportaal voor burgers, bedrijven en dienstverleners. Het vraagt nogal wat afstemming om tot kwalitatief goede wet- en regelgeving te komen én tot goede informatievoorziening in het omgevingsloket. We praten juristen, ICT-ers en domeinspecialisten bij over de laatste stand van zaken van regelbeheer in het DSO. Daarna gaan de deelnemers in debat over de kern van de zaak: hoe werk je samen aan goede digitale dienstverlening?

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet krijgen gemeenten meer ruimte om samen met stakeholders de omgeving in te richten. De deelnemers oefenen aan de hand van een serious game op de smartphone: keuzes maken in verschillende Amsterdamse cases, in verschillende rollen. De consequenties zijn direct zichtbaar en leiden tot nieuwe inzichten in kansen en dilemma’s.

Geavanceerde digitale dienstverlening is een belangrijk onderdeel van de vereenvoudiging van het stelsel. Bestuursorganen leveren de inhoud van deze digitale dienstverlening. Maar hoe? En wat? Deelnemers gaan ervaren hoe ze het stelsel zelf kunnen bouwen aan de hand van een debat, waarin ze grotendeels zelf hun eigen vragen beantwoorden. Hoe u het digitale stelsel zelf kunt bouwen? Ach, eigenlijk moet u het gewoon meemaken om het te begrijpen.

Zit de gemeenteraad en het college nog niet op één lijn als het gaat over de invoering van de Omgevingswet? Heb je nog onvoldoende bestuurlijk draagvlak op jouw programma? De deelnemers doen mee aan een interactieve sessie, waarin grappige anekdotes van een oud-wethouder en een huidige wethouder over de haat-liefdeverhouding met de raad centraal staat.

Niet 388 keer hetzelfde doen. Dat is het uitgangspunt van het project Collectiviteit & Sourcing Gemeenten Omgevingswet van VNG en KING, waarbij beleidsarme zaken zoveel mogelijk gezamenlijk worden geregeld. In dit werkatelier dagen we de deelnemers uit om onderbouwde keuzes te maken: welke collectiviteiten gaan we realiseren en hoe dan we dat? Welke criteria gelden er, welke bestuurlijke uitdagingen zijn er en hoe vergroten we de slagingskans? Een lijstje met daarop wat we wel en wat we niet gaan doen, mogen de deelnemers vandaag nog niet verwachten, wel meer inzicht in en invloed op de totstandkoming van de meest kansrijke collectiviteiten.

Wat betekent de invoering van de nieuwe Omgevingswet voor het werken in het fysieke domein? Aan de hand van concrete cases en speelse opdrachten onderzoeken vier teams de implicaties van deze wet zodat deze 'levend' wordt in kennis, maar vooral ook in gedrag en houding. Met een accent op verbinden, ondernemen en inspireren richt het spel zich op de wijzen waarop partijen meer in gezamenlijkheid werken aan het ontwikkelen van initiatieven.

De Omgevingswet staat vol jargon. Als ambtenaar sta je daarmee voor een uitdaging: hoe vertel je dit aan je burgers? En wat als die burgers jongeren zijn? In de woordspeeltuin gaan de deelnemers samen met een woordkunstenaar ingewikkelde beleidstaal vertalen naar klare taal die voor iedereen begrijpelijk is. We spitsen ons toe op de groep die vaak lastig te bereiken is, namelijk jongeren. Kom langs bij de Jonge Honden en leer hoe je in gesprek gaat met de ‘generatie van de toekomst’. Verrijk uzelf met het jargon van de straat.

De Omgevingswet vraagt om nieuwe manier van werken. Het is 2030 en de Omgevingswet is al ruim 10 jaar oud. Wat is er veranderd? Bij Jonge Honden is iedereen de baas en werken we met verschillende disciplines in verschillende sectoren. Kom naar deze workshop en laat je inspireren door de werkwijze van Jonge Honden en hun verfrissende kijk op organisaties en structuren.

Voor een succesvolle implementatie van de Omgevingswet is een energieke betrokkenheid nodig. Het implementatieteam ziet de meerwaarde en de kansen van de wet wel, maar hoe dit voor elkaar te krijgen bij de rest van de organisatie? Aan de hand van het bekende Zwitserse Zakmes gaan de deelnemers aan de slag met concrete ideeën en handvatten en ontdekken door te doen en te ervaren nieuwe mogelijkheden en kansen binnen uw organisatie. Na afloop van de workshop is er ruimte voor verdiepende discussie en maatwerk.

Locatie

Het VNG FESTIVAL INVOERING OMGEVINGSWET: HOE DAN?! vindt plaats op woensdag 15 november 2017 in de Kromhouthal in Amsterdam. De Kromhouthal is gelegen op het bedrijventerrein De Overkant in Amsterdam Noord en is met de auto en het openbaar vervoer makkelijk te bereiken.

Routebeschrijving naar de Kromhouthal.

Inschrijven

Festival tickets

Meld je aan en verzeker jezelf al vast van een plaats. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Kosten

Deelname aan het VNG FESTIVAL INVOERING OMGEVINGSWET: HOE DAN?! is gratis, maar niet vrijblijvend. Je kan tot en met 7 november kosteloos annuleren, daarna brengt de organisatie € 95,- (excl. BTW) in rekening. 

Voor wie?

Het programma richt zich op programmamanagers die verantwoordelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet en hun kernteams met beleidsadviseurs, juristen, communicatie- en HR-adviseurs, verandermanagers, informatiemanagers, dienstverleners, procesontwerpers en financials. Ook programmamanagers die bij een waterschap, provincie of rijks-partij verantwoordelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet zijn welkom.

Aanmelden

Informatie

Voor wie?

Het programma richt zich op programmamanagers die verantwoordelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet en hun kernteams met beleidsadviseurs, juristen, communicatie- en HR-adviseurs, verandermanagers, informatiemanagers, dienstverleners, procesontwerpers en financials. Ook programmamanagers die bij een waterschap, provincie of rijks-partij verantwoordelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet zijn welkom.

Door wie?

Het VNG FESTIVAL INVOERING OMGEVINGSWET: HOE DAN?! wordt op initiatief van de VNG georganiseerd. De logistieke organisatie ligt in handen van VNG Congressen.

Twitter

Een bericht twitteren over de VNG FESTIVAL INVOERING OMGEVINGSWET: HOE DAN?! Gebruik de hashtag #invoeringOW.

Bescherming persoonsgegevens

Registratie in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens op 24 juli 2002, meldingsnummer m-1026707.

Contact

Wil je meer informatie over het VNG FESTIVAL INVOERING OMGEVINGSWET: HOE DAN?!
Of heb je een vraag? Neem dan contact op met VNG Congressen.

e. vngcongressen@vng.nl
t. 070 - 373 84 58